• TELEFON: 0312 437 3051

Hizmetler
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İster tam zamanlı, ister yarım zamanlı, ister uzaktan kontrol esasına dayalı yönetim organizasyonları ile deneyimli işletme müdürleri; konularında uzman muhasebe, teknik, vb çalışanlardan oluşan ve İşletme Müdürü koordinesinde ve uyum içerisinde çalışan ve hizmetlerin eksiksiz yerine getiren ekiptir.

hizmetler
BÜTÇE YÖNETİM HİZMETLERİ

Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri:

 • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması,
 • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı,
 • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması,
 • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi,
 • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi,
 • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması,
 • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması,
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması,
 •  Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması işlemlerini yürütür.
HUKUK HİZMETLERİ

(İşletme Müdürlüğü ile koordineli şirket merkezindeki hukuk departmanımız desteğinde)

 • Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması, uygunluğunun incelenmesi,
 • Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması,
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
 • Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi,
 • Dava açılması, İcra takibi yapılması,
 • Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesi.
İDARİ HİZMETLER
 • Blokların günlük temizliği,
 • Ortak alanların günlük temizliği,
 • Otoparkların temizliği,
 • Çöplerin toplanması,
 • Sert zeminlerin cilalanması,
 • Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama,

(Aşağıdaki hususlar uzman kişilerce ve firmalar aracılığı ile yapılır.)

 • İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik,
 • Dış cephe cam temizliği,
 • Haşere ilaçlama,
 • Su deposu temizliği,
 • Baca temizliği,

Bahçe bakım hizmetleri;

Ekim, Biçim, Budama, Sulama, İlaçlama, Gübreleme, Tanzim ve düzenleme,

HALKLA İLİŞKİLER
 • Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması,
 • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması,
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi,
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi,
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.

Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki

Hizmetler ücreti karşılığında sunulmaktadır.

 • Temizlik hizmeti,
 • Elektrik, Sıhhi tesisat, Boya ve badana hizmeti,
 • İlaçlama hizmeti,
 • Kreş ve etüt hizmetleri,
 • Ekmek-Gazete-Süt-İçme Suyu vb. alışveriş hizmeti,
 • Kuru temizleme-Terzi-Ütü ve Çamaşır hizmeti,
 • Oto yıkama hizmeti, Özel şoför ve Araç kiralama hizmeti koordinasyonu.
teknikhizmetler
TEKNİK HİZMETLER
 • Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü,
 • Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü,
 • Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları,

Bakımı uzman kişilerce ve firmalar aracılığı ile yapılan faaliyetler,

 •  Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları,
 • Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı,
 • Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı,
 • Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı,
 • Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı,
 • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu,

Havuz bakımı,

 • Havuz Dış çevre Bakım Hizmetleri,
 • Filtrasyon sistemi kontrolü ve pompasının temizlenmesi, Tesisatın kontrolü
 • Havuz dip ve yüzey temizliği,
 • Savak kanallarının temizliği,
 • Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi ve tahlili v kimyasallarla temizlik ve hijyen sağlanması,
SOSYAL TESİS İŞLETME HİZMETLERİ
 • Cafe, kafeterya, restoran, bar vb. işletmelerin konunun uzmanı kişi ve firmalarca işletilmesi.
POLAR ŞİRKETLER GRUBUMUZCA SUNDUĞUMUZ AYRICALIKLAR

Kat Mülkiyeti kanunu; zorunluk olmamakla birlikte yönetimlerin ortak alanları sigortalatılması ifade etmekte, dolayısıyla yönetimleri sigorta yaptırması konusunda desteklemektedir.

Günümüzde özellikle kaza ve yaralanma olayları, makine teçhizatta meydana çıkan sorunlar yönetimleri meşgul etmekte, zaman zaman maddi yaptırımlara maruz bırakabilmektedir. Yıl bazında yapılan sigortalama, daire ve ay sayısına bölündüğünde aslında hiç de abartılı olmayan rakamlara çözülebilmektedir.

Deprem, Yangın, Sel su baskını, fırtına, kara ve hava araç çarpması, duman, yer kayması, kar ağırlığı, cam kırılması, site sınırları içerisinde kaza ve yaralanmalar, teknik işlere ait hususlar vb. hususlarda her an yardımınıza koşacak bir sigorta şirketi ile çalışmak artık günümüzde kaçınılmaz bir husus gibi görülmektedir.

Polar Uzman Sigorta Hizmetleri, 12 sigorta şirketinin acentesi olarak; ortak alanlar ile kişi, araç, konut, sağlık vb. sigorta işlemlerinde sizlere en uygun teklifi kıyaslama tablosundan seçeceğiniz firma adına yaparak, poliçenizi sizler hiç uğraşmadan kapınızda teslim edecektir.

Acenteliğini yaptığımız sigorta şirketleri;

 • Anadolu Sigorta,
 • Sompo Japan Sigorta,
 • Allianz Sigorta,
 • Güneş Sigorta,
 • Ak sigorta,
 • Doğa Sigorta,
 • Halk Sigorta, Acıbadem Sigorta,
 • Demir Hayat Sigorta,
 • Mapfre Sigorta,
 • Ankara Sigorta,
 • Ray Sigorta
POLAR İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Temmuz ayından itibaren, iş sağlığı ve güvenliği hususları, ilgili mevzuatlar gereği tam olarak uygulamaya konacaktır. Uygulamadan doğan aksaklıklardan dolayı Yönetimlere ağır para cezaları uygulanması söz konusudur. Bu nedenle bir kişi çalışsa dahi şimdiden harekete geçilmeli son ana bırakılmamalıdır. Zira yapılması gerekli hazırlıklar zaman alabilir.

 • Yapılacak faaliyetler:
 • Emniyetsiz Durum- Emniyetsiz Hareket Tespiti ve İSG Denetimi,
 • Risk Değerlendirmelerin yapılması,
 • Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması,
 • (Kaza & Olay, Yangın, Deprem, Sel, Sabotaj Acil Durum Planları, Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve/veya gözden geçirilmesi, Yangın Eğitiminin verilmesi ve her 6 ayda bir tatbikatlarının yapılarak raporlanması vb.)
 • İş yeri Kurulunun Oluşturulması ve Toplantılarda Sekreterlik Yapılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince işyerinde İSG
 • Kurulunun oluşturulması veya sürdürülmesi,
 • Eğitim hizmetleri,
 • Periyodik Takip Denetimleri ve Raporlama,
 • İş yeri hekim hizmetleridir.
GOP ÖZEL GÜVENLİK

Yaşam alanlarınızı sizler adına korunması, konutunuzun, aracınızın, bahçede oynayan çocuklarınızın, tesislerinizin güvenliğinin sağlanmasını, giriş-çıkışların kontrolü, ziyaretçilerin takibi, devriye hizmetleri yapılması, çevre koruma ve daha birçok konuda özel güvenlik hizmeti 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır.

 • Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
 • Standart devriye (gözetim kontrol)
 • Nokta güvenliği
 • Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
 • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama